Video nadzor

U doba informatike i tehnologije video nadzor je postao sastavni dio života i normalna pojava na svakom ćošku. Kamere viđamo svuda oko nas.

U prometnijim ulicama se prati saobraćaj, u firmama se prate radnici i šta se događa na poslu, u magacinima se obezbjeđuje roba, u kući ili stanu privatna imovina. Sve pomenuto je video nadzor.

Sistem video nadzor je tehnička zaštita ljudi i imovine koji spremi sve što nam „sutra“ može biti od velikog značaja ukoliko se nešto dogodi.

Alarmi

Montaza i odrzavanje alarmni i video nadzorni sistema,satelitski antena,elektro usluge.
Prilikom izbora sistema morate biti svjesni da je alarmni sistem odgovoran za zaštitu vaših dragocjenosti, tako da morate biti sigurni da je pouzdan.

Samostalan-nestručan odabir sistema ili čak kupovina u nekim robnim kućama nije dobro rešenje. Kvalitetan sistem mora da ispunjava stroge Evropske norme za sisteme bezbednosti i da je odobren po standardu EN 50131-1, koji prestavlja osnovni standard za alarmne sisteme u Evropi, a sistemi sa bežičnim senzorima i dodatne direktive za upotrebu radio frekvencije.

×
×

Cart